Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh tháng 11/2016

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

1 061216Trong tháng 11vừa qua, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các mục tiêu, kế hoạch phát triển năm 2016; tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phấn đấu đạt mức cao nhất.

Trong tháng, các huyện, thành phố đang tập trung thu hoạch vụ mùa. Ước thu hoạch lúa được 27.000 ha, ngô được 4.400 ha. Trồng rừng mới 10.865,3 ha, đạt 120,7% kế hoạch. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện số tiêu chí bình quân trên 1 xã đạt 7,70 tiêu chí/xã, tăng 0,30 tiêu chí/xã so với năm 2015, đã quyết định công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 11/2016 tăng 1,85% so với tháng 10/2016, tăng 16,51% so với cùng kỳ, tính chung 11 tháng tăng 8,94% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lũy kế 11 tháng 14.007 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch, tăng 9,0% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 11 tăng 0,17% so với tháng 10/2016. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước 280 triệu USD, lũy kế 11 tháng ước 3.430 triệu USD, đạt 92,7% kế hoạch. Tổng thu ngân sách tháng 11 ước đạt 380,97 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng ước 5.605,1 tỷ đồng, đạt 70,7% dự toán.

 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017,  công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống bệnh dịch nguy hiểm. Tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, các đợt tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh, 107 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và các sự kiện quan trọng khác. An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững./.

Nguồn: langson.gov.vn