VẤN ĐỀ KINH TẾ KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỚM MỘT CHIỀU

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

1 081216Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn Đoàn Bá Nhiên cho biết như vậy khi nói về các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn.

Còn nhiều tồn tại

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến hoạt động phát triển của khối doanh nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Năm 2016 được lấy là năm khởi nghiệp quốc gia.

Tại tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Cụ thể, tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc biệt và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, “vấn đề kinh tế không thể giải quyết một sớm một chiều” – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn Đoàn Bá Nhiên cho biết. Theo ông Nhiên, các khó khăn, vướng mắc nổi cộm của doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn nằm ở bốn vấn đề cơ bản.

Thứ nhất, mặt bằng sản xuất. Do điều kiện địa lý, địa hình của Lạng Sơn chủ yếu là đồi núi nên để tạo ra một mặt bằng lớn vài chục héc ta rất khó khăn. Bên cạnh đó, cơ chế về giải phóng mặt bằng cũng khó khăn nên chưa thu hút được đầu tư.

Thứ hai, là vốn. Đa số các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, quản trị doanh nghiệp kém. Vì vậy mới có câu chuyện một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nổi tiếng của tỉnh do không kiểm soát, quản lý được nên khả năng thanh toán bắt đầu có vấn đề.

Thứ ba, là môi trường quản lý. Đây là vấn đề nói thì dễ nhưng làm rất khó. Nó liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách…Trên hết là sự chia sẻ của đội ngũ cán bộ thực thi.

Thứ tư, là môi trường kinh doanh. Tỉnh Lạng Sơn chưa thực sự hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Vì vậy, các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, nước… chưa đồng bộ nên ảnh hưởng đến các hoạt động của doanh nghiệp.

Vai trò cầu nối

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn được đánh giá là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước. Nơi đây tập trung trên 500 doanh nghiệp. Điểm khác biệt của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn so với các tỉnh khác là quy tụ được các hội viên tại các hội như Hiệp hội DNNVV, Hội doanh nhân nữ, Hiệp hội du lịch… về một đầu mối nhưng không làm mất đi tính chủ động, sáng tạo của các hội.

Để làm tốt vai trò của mình và tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, Hiệp hội đã kề vai sát cánh và có nhiều các hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất kinh doanh.

Như đầu năm 2016, tại Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, Hiệp hội đã đề xuất kiến nghị 10 nội dung các doanh nghiệp đang khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. 6 tháng sau, tiếp tục tập hợp các vấn đề đã nêu nhưng chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm để báo cáo lãnh đạo tỉnh. Nhờ vậy, các tiếng nói của doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh chú ý lắng nghe và chỉ đạo tìm cách giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đã cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp…; cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong các vấn đề như giải phóng mặt bằng, tín dụng ngân hàng, khởi nghiệp doanh nghiệp, quản lý và sử dụng đất đai, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển…

Ngoài ra, Hiệp hội quan tâm đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Tuy nhiên, đây là Hiệp hội hình thành trên nguyên tắc tự nguyện nên vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức cầu nối, Hiệp hội đang xây dựng các doanh nghiệp chiến lược có tâm và có nguồn lực kinh tế mạnh. Tất cả sự nỗ lực đó nhằm phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nói riêng, Việt Nam nói chung. “Kinh tế phát triển mạnh hay không một phần do đặc điểm địa hình và quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh” – ông Đoàn Bá Nhiên chia sẻ.

Nguồn: diễn đàn doanh nghiệp