Nhiều nỗ lực

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

3 271217Năm 2017 là năm công tác thu thuế xuất, nhập khẩu (XNK) gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chỉ tiêu giao thu 5.500 tỷ đồng giao từ đầu năm cho ngành hải quan đã phải điều chỉnh giảm xuống còn 4.100 tỷ đồng (vào tháng 9/2017). Với nỗ lực vượt khó, hiện ngành hải quan đã thu được gần 4.700 tỷ đồng.

Ấn tượng hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Theo đánh giá của Cục Hải quan Lạng Sơn, những năm trước, số thu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thường chiếm khoảng 80% tổng số thu của toàn cục. Năm 2017, con số này còn cao hơn, chiếm khoảng 85% tổng số thu.

Ông Nông Quang Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: Sau khi điều chỉnh số thu được giao vào tháng 9/2017, số thu chi cục phải thực hiện là 3.996 tỷ đồng. Thực tế, công tác thu thuế từ hoạt động XNK năm 2017 của chi cục gặp rất nhiều khó khăn do những điều chỉnh từ cơ chế, chính sách của Nhà nước trong quy định về hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt trong đó là quy định về tiêu chí khí thải EURO 4 nên lượng ô tô nhập khẩu qua cửa khẩu giảm mạnh (giảm khoảng 30% so với năm 2016). Ngoài ra, một số mặt hàng nhập khẩu khác thuế suất cũng giảm theo Hiệp định ASEAN – Trung Quốc đã ký. Chính những yếu tố này đã làm giảm số thu thuế XNK của đơn vị. Nhưng bằng sự linh hoạt trong công tác, toàn chi cục đã vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút các doanh nghiệp thực hiện hoạt động XNK qua cửa khẩu. Tính đến ngày 15/12/2017, số thu của chi cục đã đạt 4.091 tỷ đồng.

Có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị vào chiều tối ngày 25/12/2017, qua trao đổi với lãnh đạo Chi cục hải quan tại cửa khẩu, chúng tôi được biết: Trong 100 tỷ đồng được giao thêm vào đầu tháng 12 vừa qua, chỉ tiêu giao về đơn vị là 75 tỷ đồng và chốt sổ ngày 25/12, tổng số thu của chi cục đã hoàn thành cả chỉ tiêu này, tức là đã thu được xấp xỉ 4.200 tỷ đồng.

Nỗ lực của ngành hải quan Lạng Sơn

Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết: Năm nay, chỉ tiêu thu 5.500 tỷ đồng là một nhiệm vụ rất khó khăn. Vì năm 2017, ngoài mặt hàng ô tô nhập khẩu giảm mạnh, các mặt hàng như: sắt, hóa chất, linh kiện điện tử… có thuế suất cao thường nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cũng giảm… Trước thực tế trên, Tổng cục Hải quan đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu xuống còn 4.100 tỷ đồng vào đầu tháng 9/2017.

Thực tế, tính đến ngày 15/10/2017, số thu thuế XNK của toàn cục lúc đó mới chỉ được 3.200 tỷ đồng, chính thời điểm này, khi trao đổi với chúng tôi, Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cũng chưa dám chắc có hoàn thành nhiệm vụ thu được hay không. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn đã “chạy nước rút” trong công tác thu thuế XNK. Trong khoảng hơn 2 tháng cuối của năm 2017, hải quan tại tất cả các cửa khẩu như: Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma… đã đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút doanh nghiệp hoạt động XNK qua cửa khẩu.

Giải pháp đầu tiên là tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK hàng hóa, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Cùng đó, tiếp tục thực hiện công tác khảo sát giá, xác định giá trị hàng hóa đúng với thực tế nhằm áp thuế suất đúng, đủ, không để doanh nghiệp khai giảm, qua đó chống thất thu thuế cho Nhà nước. Đặc biệt, các chi cục hải quan tập trung khai thác hiệu quả, triệt để các nguồn thu như: thu hồi nợ đọng, truy thu những doanh nghiệp sai phạm qua kiểm tra sau thông quan… Ngoài ra, lãnh đạo các chi cục hải quan cũng trực tiếp gặp gỡ, kêu gọi các doanh nghiệp lớn tại một số tỉnh thành tiếp tục hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn.

Nguồn: baolangson.vn