Hoạt động khuyến công tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ phát triển Công nghiệp nông thôn

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

Đại diện các bên tham gia nghiệm thuHội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công tại huyện Tràng Định.

Ngày 30/10/2019 Hội đồng nghiệm thu các đề án khuyến công - Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị chế biến gạo đặc sản bao thai hồng tại Xưởng sản xuất Hợp tác xã nông sản sạch Tràng Định tại số nhà 3, phố Xá Cái, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần mời tham dự buổi nghiệm thu gồm có đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn; Phòng Quản lý công nghiệp;  Phòng Kế hoạch Tài chính – Tổng hợp; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tràng Định; Đại diện UBND thị trấn Thất Khê; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại và Hợp tác xã. 

Kết quả nghiệm thu cho thấy Cơ sở được đầu tư máy móc thiết bị ứng dụng vào sản xuất đúng như trong đề án đăng ký và đã được phê duyệt tại Quyết định 2740/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2019. Tổng mức đầu tư theo đề án: 656.000.000 đồng.Trong đó: Kinh phí của Hợp tác xã: 486.000.000 đồng. Kinh phí khuyến công địa phương năm 2019 hỗ trợ: 170.000.000 đồng.

Sau thời gian phối hợp cùng Hợp tác xã chuẩn bị các bước để hoàn thành đầu tư (chuẩn bị mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, sản xuất thử...) Cơ sở đã bắt tay vào sản xuất và có sản phẩm đạt chất lượng. Các máy móc thiết bị hoạt động tốt và mới 100%. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến góp phần tự động hóa vào một số công đoạn sản xuất giúp cho Cơ sở nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tăng năng suất lao động, từ đó tạo việc làm và có thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn ở địa phương.  

Qua xem xét, đánh giá, Hội đồng nghiệm thu đã ghi nhận hiệu quả mà Đề án mang lại và đồng ý nghiệm thu.

Nguyễn Trung