• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thương mại điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP.

Trong các hoạt động xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn có xây dựng Cổng thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn để hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin (trên các lĩnh vực tin tức, thị trường, cơ hội giao thương, thông tin hội chợ...) và tích hợp Trang Thương mại điện tử.

 

Mời tham gia Chương trình phát triển Thương mại điện tử năm 2013.

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-SCT ngày 05/11/2013 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử năm 2013;

KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LẠNG SƠN; VĂN PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI DU LỊCH VIỆT - TRUNG

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2013, được sự chỉ đạo của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Công ty TNHH Đàm Quang Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai trương: Cổng thông tin và thương mại điện tử Lạng Sơn; và Văn phòng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Việt Trung.