Cần tìm doanh nghiệp chế biến nước cốt Chanh dây đông lạnh (cả hạt)

Cần tìm Doanh nghiệp chế biến cung cấp nước cốt Chanh dây đông lạnh (cả hạt).

Product Name: Frozen Passion Fruit (with seed)

Appearance / Texture: Golden yellow or dark orange liquid with seed.

Flavor: Typical passion fruit flavor

Ingredients: passion fruit juice

Impurities: no foreign bodies, no more than 5 endogenous foreign bodies in 100 cartons, peels/stems (length < 5*10mm, regardless of insect size)

Số lượng dự kiến: 300 tấn/tháng

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm theo tiêu chuẩn dưới đây, đề nghị báo giá FOB hoặc CIF Thượng Hải.

Liên hệ trợ giúp: Văn phòng XTTM Việt Nam tại Hàng Châu

Mr Hùng: +8613588798448; Email: hungvt@moit.gov.vn3064768436@qq.com

Technical specifications:

Parameter Standard
Brix(20℃) ≥13
Acid(% anhydrous citric acid) 3.0-5.0
PH 2.5-3.5
Seed >50
White seed <3
Lead(mg/kg) ≤0.05
Total Plate Count ≤10000
Coliform (CFU/ml) ≤100
Mold & Yeast (CFU/mL) ≤100
Salmonella (CFU/25mL) not detected
Shigella (CFU/25mL) not detected
Pesticide residue Conform to < GB 2760 >
Heavy metal Conform to < GB 2762 >

Nguồn: http://www.vietrade.gov.vn/