Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các dụng cụ cho vật nuôi

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu các dụng cụ nuôi chó mèo: Chuồng mèo (cat cage) 2.000 chiếc; Đĩa bay huấn luyện chó (dog flying discs) 2.000 chiếc. Mẫu sản phẩm gửi kèm theo.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org;

vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Nguồn: http://www.vietrade.gov.vn/