Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu tấm gỗ dán lót sàn

Công ty Hoa Kỳ cần nhập khẩu tấm gỗ dán lót sàn có mộng rìa và rãnh rìa (tongue & groove plywood subfloor sheets), kích cỡ 0,75 inch x 4 feet x 8 feet, số lượng nhập khoảng từ 7.000-10.000 tấm/đơn hàng.

Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh trước ngày 25/3/2022 tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org;

vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Nguồn: http://www.vietrade.gov.vn/