hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 1693/UBND-TH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và Công văn số 474/STTTT-BCVT ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Công văn số 1693/UBND-TH ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử, tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kết nối tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường;

Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm hỗ trợ giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản tỉnh Đắk Nông (Đính kèm danh sách sản phẩm). Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý đơn vị. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông; Địa chỉ: Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; Điện thoại: 0261.2216.946.

Hỗ trọ giới thiệu quảng bá kết nối sản phẩm nông nghiệp tỉnh

Tổng hợp