hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam quýt

Hiện nay diện tích trồng cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 8035 ha, sản lượng ước đạt 30.000 tấn. Diện tích trồng quýt là 1.524 ha, sản lượng ước đạt 15.000 tấn. Trong đó riêng sản phẩm Cam Vinh có diện tích 2.000 ha, sản lượng năm 2021 ước đạt 7.300 tấn. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp, việc tiêu thụ các sản phẩm cam quýt trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.

Để hỗ trợ tiêu thụ cam, quýt trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương Nghệ An trân trọng đề nghị các cơ quan, hỗ trợ thông tin, quảng bá giới thiệu sản phẩm và kết nối tiêu thụ các sản phẩm cam quýt vào hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại tại địa phương (có danh sách kèm theo).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

– Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. Liên hệ: Anh Nguyễn Văn Khang, sđt: 0917.128.786, Anh Nguyễn Quốc Hùng, sđt: 0912.295.969.

– Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất có địa chỉ liên lạc kèm theo./.

Tổng hợp

ho tro tieu thu nong san tinh nghe an