hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An

Tiếp tục thực hiện Công văn số 873/BCT-TTTN ngày 18/02/2021 của Bộ Công Thương và Công văn số 1526/UBND-KT ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Nhằm hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ giới thiệu, kết nối tới các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tìm hiểu thông tin, ký kết hợp tác tiêu thụ các sản phẩm nông sản (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ.

Tổng hợp

nghe an