hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt phương án và kế hoạch tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình trong tình hình dịch bênh Covid-19.

Nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, người nông dân tiêu thụ nông sản của tỉnh Hòa Bình quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ với các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước, tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình xin gửi thông tin giới thiệu các sản phẩm nông sản của tỉnh Hòa Bình (Có danh sách chi tiết đính kèm) đến Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch/ Trung tâm xúc tiến thương mại/ Trung tâm khuyến công vả xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố, trân trọng đề nghị quý cơ quan, hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hòa Bình tới các doanh nghiệp, đầu mối phân phối trên đìa bàn các tỉnh, thành phố.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hòa Bình.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: số 101, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, T. Hòa Bình.

Người liên hệ: ông Vũ Trung – Phó trưởng phòng Xúc tiến thương mại và du lịch, điện thoại/zalo: 0915.916.085 – 0349976969, email: thienhuonglai@gmail.com.

Tổng hợp

Vv hỗ trợ quảng bá sản phẩm