hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm củ năng huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi phát triển nông nghiệp với tổng diện tích gieo trồng cả tỉnh năm 2020 đạt trên 386.000ha . Trong đó, một số vùng chuyên canh  sản xuất nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh có thể kể đến như : Vùng chuyên canh rau trên 70.000 ha, đạt sản lượng 2,57 triệu tấn, vùng chuyên canh hoa trên 9.300ha, sản lượng thu hoạch trên 3,65 tỷ cành, cùng chè trên 12.000 ha, sản lượng thu hoạch trên 174.000 tấn, vùng chuyên canh cà phê trên 174.000ha, sản lượng thu hoạch đạt trên 516.000 tấn/ năm. Trước những diễn biến kéo dài của đại dịch Covid-19, tình hình tiêu thụ nông sản của bà côn nông dân, các cơ sở sản xuất nông sản của tỉnh Lâm Đồng gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay trên địa bàn xã P’ró, huyện Đơn Dương đang tồn kho khoảng 10.000 tấn củ năng và có nhu cầu kết nối với các nhà phân phối, các chợ đầu mối nông sản đề hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm.

Nhằm chia sẻ khó khăn và hỗ trợ nông dân huyện Đơn Dương tiêu thụ sản phẩm củ năng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên toàn quốc quan tâm, hỗ trợ quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm củ năng của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng với thông tin cụ thể như sau:

– Diện tích canh tác: Trên 350 ha.

– Sản lượng cần tiêu thụ: 10.000 tấn.

– Đơn giá tại kho: 12.000 đồng/kg (Chưa bao gồm phí vận chuyển)

– Thông tin liên hệ: Ông Tôn Trung Sơn – Giám đốc HTX củ năng P’ró, xã P’ró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0833545778, ông Châu Văn Kỳ- Chủ tịch UBND xã P’ró, huyện Đơn Dương, điện thoại: 0916247170.

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý cơ quan, đơn vị./.

Tổng hợp