phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ tôm thẻ chân trắng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thưc hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp;

Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 17,5 tấn tôm thẻ chân trắng đã đến kỳ thu hoạch, tuy nhiên các hộ nuôi hiện đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ.

Nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương Quảng Ngãi kính đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng vào hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối lớn, các chợ đầu mối, chợ truyền thống và các cơ sở kinh doanh tại địa phương.

(Danh sách hộ nuôi và sản lượng tôm thẻ chân trắng đính kèm).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Đỗ Minh Huấn – Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT: 0908.178.713

Sở Công Thương Quảng Ngãi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

Tổng hợp

PL Danh sách cơ sở tom