đề nghị hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Kế hoạch xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hoá nông nghiệp chủ lực tỉnh Hà Giang niên vụ 2021-2022.

Niên vụ 2021 – 2022, tổng diện tích cam của tỉnh Hà Giang là: 6.180,9 ha, sản lượng cho thu hoạch ước đạt 77.810 tấn; trong đó, cam sành sản lượng ước đạt 58.525 tấn, cam vàng sản lượng ước đạt 21.736,5 tấn; thời gian thu hoạch bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2021 đến hết tháng 3 năm 2022. Để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản lượng cam lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Sở Công Thương trân trọng đề nghị Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định 1296/QĐ-BCT, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang (Có danh sách gửi kèm).
* Thông tin chi tiết xin liên hệ:
– Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.
– Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
– Điện thoại: 0219.3.886.983. Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn;
– Người liên hệ: bà Dương Hương Lan – Trưởng phòng Quản lý Thương mại, DĐ: 0913272680.
Sở Công Thương tỉnh tỉnh Hà Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cơ quan.

cv ho tro ket noi tieu thu san pham cam tinh ha giang 2