KẾT NỐI THƯƠNG MẠI GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM VỚI CÁC ĐỐI TÁC IRAN

Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao triển khai Công văn số 92/CNV-ĐP ngày 28/4/2022 về việc kết nối thương mại giữa các địa phương Việt Nam với các đối tác Iran, trong đó thông tin về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Iran giới thiệu các doanh nghiệp tại Iran có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, trong đó có các sản phẩm chè, thảo dược, gạo, cà phê, hạt điều….

Trên cơ sở giới thiệu, đề nghị của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản địa phương với thị trường Iran, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông tin và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ trực tiếp với các đầu mối như thông tin tại văn bản của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã cung cấp hoặc thông qua cán bộ đầu mối hỗ trợ của Cục ngoại vụ để được làm rõ.

Đầu mối hỗ trợ của Cục Ngoại vụ: ông Nguyễn Minh Anh, Chuyên viên, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao, điện thoại: 0359977777, email: cucngoaivu@gmail.com.

(Gửi kèm Công văn số 92/CNV-ĐP của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao 92-CNV-DP)