Hướng dẫn áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép gia công

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hanoi You Steel liên quan đến việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ, cán nguội thuê nước ngoài gia công, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn DN thực hiện.

Liên quan đến chính sách thuế đối với sản phẩm gia công NK, tại khoản 5 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Thuế chống bán phá giá là thuế NK bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá NK vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước”.

Cũng tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: “Hàng hóa XK để gia công sau đó NK được miễn thuế XNK tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu XK cấu thành sản phẩm gia công. Đối với hàng hóa XK để gia công sau đó NK là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giả thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế”.

Điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP: “Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài khi NK trở lại Việt Nam được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện XK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giả còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK”.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp sản phẩm gia công NK thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá thì DN được miễn thuế NK đối với phần trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế (bao gồm cả thuế chống xuất bán phá giá) đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế NK của sản phẩm gia công NK.

Liên quan đến việc xác định đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá, tại điểm a mục 1 Thông báo kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 của Bộ Công Thương về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung hoa, Cộng hòa In-đô-nê- xi-a, Ma-lai-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài loan hướng dẫn: “Hàng hóa thuộc đối tượng điêu tra áp dụng biện pháp với mô tả như trên được phân loại theo mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

Cũng tại mục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT quy định: “Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá là hàng hóa có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài Loan”.

Tại mục 6 Thông báo kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT quy định về thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá: “Nếu xuất trình được C/O từ các nước vùng lãnh thổ khác không phải 4 nước/vùng lãnh thổ bị áp thuế thì không phải nộp thuế chống bán phá giá”.

Đối chiếu với các quy định, trường hợp sản phẩm NK là mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài Loan và được phân loại theo mã HS thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá tại Quyết định số 3162/QĐ-BCT thì phải nộp thuế chống bán phá giá theo quy định.

Trường hợp xuất trình được giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) từ các nước/vùng lãnh thổ khác không phải là 4 nước/vùng lãnh thổ nêu trên thì không phải nộp thuế chống bán phá giá.

Tổng cục Hải quan đề nghị DN đối chiếu các quy định tại Quyết định số 3162/QĐ- BCT để áp dụng với trường hợp cụ thể của DN và liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được hướng dẫn đối với vướng mắc liên quan.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/