Phạm vi, thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ cán nguội

Công ty TNHH Sam Logistics đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn về phạm vi và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Quyết định số 3162/QĐ-BCT ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương quy định về phạm vi áp dụng thuế CBPG.

Theo đó, tại Điều 1 Quyết định số 3162/QĐ-BCT; mục 1 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT quy định: Gia hạn việc áp dụng biện pháp CBPG thêm 5 năm đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội NK vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài Loan, với nội dung chi tiết nêu trong thông báo kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT.

Cụ thể, hàng hóa bị áp dụng thuế CBPG là thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc dạng tấm có chứa 1,2% hàm lượng cacbon hoặc ít hơn và chứa 10,5% hàm lượng crôm trở lên, có hoặc không có các nguyên tố khác.

Thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn hoặc tấm được ủ hoặc được xử lý nhiệt bằng phương pháp khác và ngâm hoặc được cạo gỉ để loại bỏ tạp chất dư thừa trên bề mặt. Những sản phẩm này có thể được tiếp tục xử lý với điều kiện là quá trình đó không làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.

Hàng hóa thuộc đối tượng điều tra áp dụng biện pháp với mô tả như trên được phân loại theo mã HS: 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90.

Đối với thời hạn áp dụng thuế CBPG, Điều 3 Quyết định số 3162/QĐ-BCT và mục 5 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT quy định: Quyết định số 3162/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2019 và thời hạn áp dụng biện pháp CBPG không quá 5 (năm) năm kể từ ngày Quyết định về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp CBPG có hiệu lực (trừ khi gia hạn theo quy định tại Điều 82 của Luật Quản lý ngoại thương).

Ngoài ra tại Điều 1 Quyết định số 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương; mục 1 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-BCT quy định về phạm vi áp dụng thuế CBPG: Áp dụng thuế CBPG chính thức đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội) dạng cuộn hoặc tấm, hợp kim hoặc không hợp kim, được cán phẳng, có bề rộng dưới 1.600mm, độ dày từ 0,108mm đến 2,55mm, đã được ủ hoặc chưa được ủ, được phủ hoặc được tráng với chất vô cơ hoặc chưa được phủ hoặc tráng, thuộc các mã HS sau: 7209.16.10; 7209.16.90; 7209.17.10; 7209.17.90; 7209.18.91; 7209.18.99; 7209.26.10; 7209.26.90; 7209.27.10; 7209.27.90; 7209.28.10; 7209.28.90; 7209.90.90; 7211.23.20; 7211.23.30; 7211.23.90; 7211.29.20; 7211.29.30; 7211.29.90; 7225.50.90 có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với nội dung chi tiết nêu tại thông báo kèm theo Quyết định số 3390/QĐ-BCT.

Thép không gỉ cán nguội dạng cuộn hoặc tấm có thể được phân loại theo các mã HS gồm 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90) không thuộc phạm vi áp dụng biện pháp CBPG theo Quyết định số 3390/QĐ-BCT.

Hạn áp dụng thuế CBPG, Điều 2 Quyết định số 3390/QĐ-BCT, mục 4 thông báo ban hành kèm theo quyết định quy định: Quyết định số 3390/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 28/12/2020 và thời hạn áp dụng biện pháp CBPG chính thức là 5 (năm) năm kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp CBPG có hiệu lực (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương).

Căn cứ các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng thép không gỉ cán nguội dạng cuộn hoặc tấm phân loại theo các mã HS gồm 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90 NK vào Việt Nam có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa In-đô- nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Vùng lãnh thổ Đài Loan không thuộc phạm vi áp dụng thuế CBPG theo Quyết định số 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công Thương, nhưng thuộc đối tượng áp dụng thuế CBPG theo Quyết định số 3162/QĐ-BCT ngày 31/10/2019 của Bộ Công Thương. Trong đó, Quyết định số 3390/QĐ-BCT không thay thế Quyết định số 3162/QĐ-BCT.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Sam Logistics nghiên cứu quy định nêu trên, căn cứ mô tả hàng hóa và mã HS để xác định đối tượng áp dụng thuế CBPG. Trường hợp phát sinh vướng mắc (nếu có) đề nghị liên hệ Bộ Công Thương (đơn vị có thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá) để được hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/