về việc thành lập Đoàn XTTM điện tử xuyên biên giới tại Nhật Bản

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới, từ đó nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và đầu tư trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số với thị trường Nhật Bản, Sở Công Thương trân trọng thông tin tới Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chương trình tổ chức Đoàn xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới tại Nhật Bản năm 2024 do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức.

Nội dung chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

– Thời gian dự kiến: Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 năm 2024;

– Địa điểm dự kiến: Tokyo, Nhật Bản.

  1. Chương trình (dự kiến)

– Làm việc với Viện nghiên cứu Mitshubishi về mô hình thương mại phi giấy tờ xuyên biên giới;

– Làm việc với các Hiệp hội ngành hàng, một số doanh nghiệp thương mại điện tử tiêu biểu của Nhật Bản;

– Tham gia Triển lãm thương mại điện tử và Bán lẻ mùa xuân 2024 tại Tokyo nhằm khảo sát, tìm hiểu thông tin thị trường;

– Tham gia Hội nghị Xúc tiến thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam – Nhật Bản và triển lãm bên lề do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.

  1. Quy mô, đối tượng, chi phí

          – Quy mô: khoảng 10 đến 15 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

– Đối tượng tham gia: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng); đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương.

– Chi phí: Cơ quan, doanh nghiệp tham gia chi trả các chi phí (vé máy bay, visa, ăn, ở, đi lại, phiên dịch, giao thương, tài liệu…); Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí tổ chức các chương trình làm việc, bố trí các cuộc gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Nhật Bản.

  1. Cách thức đăng ký và chương trình dự kiến: Đính kèm
  2. Đầu mối liên hệ:

– Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn: Bà Nông Thị Thanh Thảo, Phòng Quản lý Thương mại – 02053.882255;

– Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số: Bà Trần Bích Ngọc – 0943.190.904

Sở Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan.

Tổng hợp