An Giang chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương

Lễ công bố và chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaam Samnar cả đường bộ lẫn đường sông (An Giang) đã diễn ra ngày 23/2/2023.

Ngày 26/11/2021, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-CP về việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 23/02/2023, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) phối hợp tổ chức Lễ công bố và chính thức đưa vào sử dụng cặp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaam Samnar cả đường bộ lẫn đường sông. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cột mốc đánh dấu cho sự khởi đầu mới trong quan hệ hữu nghị – hợp tác cùng phát triển của hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung và của hai tỉnh An Giang – Kandal nói riêng.

Việc mở cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương – Kaam Samnar là tiền đề quan trọng để hai bên tiến hành quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế biên mậu, giao thông vận tải liên vận, du lịch,… đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước, qua đó cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang và tỉnh Kandal, đặc biệt là các địa phương ở khu vực biên giới của hai tỉnh.

Được biết, chương trình Lễ công bố khai trương cửa khẩu quốc tế đường bộ Vĩnh Xương – Kaam Samnar được diễn ra trong không khí trang trọng với sự hiện diện hơn 250 đại biểu của các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, các huyện, thị, thành phố biên giới của hai tỉnh An Giang và Kandal, các đơn vị chức năng tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương – Kaam Samnar, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và Campuchia.

Nguồn: congthuong.vn