Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương chủ động điều hành giá xăng dầu

Ngày 18/2/2022, tại Văn bản số 1086/VPCP-KTTH, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì theo thẩm quyền điều hành giá xăng dầu theo đúng các quy định hiện hành.

Theo đó Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu; kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật.

Cũng tại văn bản trên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương chủ động làm tốt công tác thông tin, truyền thông về việc điều hành giá xăng dầu để người dân và doanh nghiệp biết tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Liên quan đến việc kiểm tra xử lý nghiêm không để xảy ra các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật, ngày 17/2/2022 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định của Bộ Công Thương về việc thanh tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu của tất cả các doanh nghiệp đầu mối có chức năng nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu thành viên của các Đoàn thanh tra, Đoàn giám sát thanh tra tiến hành khẩn trương, khách quan, đúng quy định, bảo đảm các nhiệm vụ tại Quyết định và đề cương nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thanh tra, nếu thấy cần mở rộng phạm vi nội dung, đối tượng, Đoàn thanh tra báo cáo cấp có thẩm quyền để cho ý kiến, quyết định. Quá trình thanh tra cần bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn: congthuong.vn