2 nhóm hàng nhập khẩu tăng trưởng tỷ đô

Tính đến trung tuần tháng 5 có 2 nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng thêm từ 1 tỷ USD trở lên so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến hết 15/5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 132,23 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 19,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý có 2 nhóm hàng có kim ngạch tăng thêm từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị. dụng cụ và phụ tùng.

Trong đó, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 36,16 tỷ USD, tăng 7,61 tỷ USD (tương ứng tăng 26,7%) so với cùng kỳ năm ngoái.

4 thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam (cập nhật của Tổng cục Hải quan theo thị trường hết tháng 4) gồm:

Trung Quốc với 10,1 tỷ USD, tăng mạnh 52%; Hàn Quốc với 9,22 tỷ USD, tăng 10,7%; Đài Loan (Trung Quốc) với 3,81 tỷ USD, tăng 18,2% và Nhật Bản với 2,63 tỷ USD, tăng 19,8%.

Tính chung, kim ngạch nhập khẩu từ 4 thị trường nêu trên đạt 25,75 tỷ USD, chiếm tới 81% tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước trong cùng thời điểm.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt kim ngạch 16,36 tỷ USD, tăng 2,15 tỷ USD (tương ứng tăng 15,2%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là 3 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của nhóm hàng này của nước ta.

Trong đó, Trung Quốc chiếm ưu thế lớn nhất với kim ngạch 8,1 tỷ USD, chiếm gần 50% kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của cả nước, tăng 27,96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tổng kim ngạch tăng thêm 9,76 tỷ USD, riêng 2 nhóm hàng này chiếm 49,54% kim ngạch nhập khẩu tăng thêm của cả nước.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/