Armenia tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu

Armenia, một quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) cùng với Belarus, Nga, Kazakhstan và Kyrgyzstan, đang bắt đầu tự điều chỉnh với các nghị định thư khác nhau cần thiết để tiếp cận thông tin và dữ liệu về thị trường Việt Nam. Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do(FTA) với EAEU vào năm 2015 và bắt đầu thực thi vào năm 2016.

Điều này đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong cả thương mại song phương và đầu tư trực tiếp giữa Việt Nam và Nga. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên EAEU khác cũng có cơ hội tương tự, mặc dù không phải tất cả đều bắt kịp với nghị định thư trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam.

Các cơ quan quản lý của Armenia cho biết nước này quan tâm đến việc trao đổi thông tin của các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu với Việt Nam vì Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký một thỏa thuận về một trong những nội dung liên quan đến việc trao đổi thông tin về sản phẩm và sự di chuyển của các phương tiện giao thông. Các bên phải thực hiện các thủ tục để phê chuẩn nghị định thư. Nghị định thư quy định rằng các thông tin chỉ có thể được cung cấp cho cơ quan hải quan của các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âu, không có quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba.

Việc có văn bản này là rất quan trọng đối với Armenia vì nó sẽ cho phép Armenia tập trung hơn vào thị trường Việt Nam và lưu ý đến nhu cầu và xu hướng tiêu dùng. Mặc dù quá trình này mang tính chất hành chính và một phần chính trị của Armenia, nhưng nó cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với các thành viên EAEU khi quan tâm đến việc phát triển thương mại song phương với Việt Nam thông qua FTA Việt Nam-EAEU. Phía Armenia kỳ vọng việc đưa các quy trình của mình vào phù hợp và các nhà đầu tư Armenia xem xét tiềm năng các sản phẩm Việt Nam được bán trên thị trường Armenia bên cạnh các sản phẩm Armenia được bán tại Việt Nam.

Nguồn: congthuong.vn