Campuchia dẫn đầu thị phần xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam

Dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, trong khi Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của mặt hàng này.

Cụ thể, tháng 4/2023, Việt Nam nhập khẩu 667.243 tấn xăng dầu các loại với tổng kim ngạch đạt 534,1 triệu USD, giảm lần lượt 11,4% về lượng và 12,5% về kim ngạch so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2022, lượng và kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 4 cũng giảm mạnh với các chỉ số lần lượt là giảm 15,5% và giảm 38,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước nhập khẩu 3,26 triệu tấn xăng dầu với tổng kim ngạch đạt 2,77 tỷ USD, giảm 4,8% về lượng và 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu từ 7 thị trường chủ yếu. Trong đó, Hàn Quốc dẫn đầu với 1,25 triệu tấn; tiếp đến là Singapore với 825.715 tấn; Malaysia với 500.302 tấn; Trung Quốc với 353.003 tấn…

Chiều ngược lại, tháng 4, Việt Nam xuất khẩu 185.208 tấn xăng dầu với kim ngạch đạt 153,81 triệu USD, giảm 21,7% về lượng và giảm 22,8% về kim ngạch so với tháng 3/2023. So với cùng kỳ năm 2022, lượng và kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam giảm lần lượt 7,4% và 23,8%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 739.619 tấn xăng dầu với kim ngạch đạt 642 triệu USD, tăng 0,1% về lượng nhưng giảm 0,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu xăng dầu chủ yếu sang 9 thị trường. Trong đó, Campuchia dẫn đầu với 214.299 tấn; tiếp đến là Singapore với 79.216 tấn; Hàn Quốc với 67.654 tấn; Trung Quốc với 52.618 tấn…

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/