Hoa Kỳ gia hạn ban hành kết luận điều tra chống bán phá giá giá để đồ bằng thép từ Việt Nam

Hoa Kỳ gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại -Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã gia hạn thời gian ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra lẩn chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, kết luận sơ bộ dự kiến được ban hành trước ngày 21 tháng 11 năm 2023 (thay cho thời hạn ngày 2 tháng 10 năm 2023 như theo thông báo khởi xướng ban đầu).

Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2023, DOC đã chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm giá để đồ bằng thép nhập khẩu từ Việt Nam, cụ thể như sau:

Sản phẩm bị điều tra: Giá để đồ bằng thép không dùng bu-lông được đóng gói sẵn có mã HS 9403.20.0075; mã vụ việc: A-552-835; nguyên đơn là Edsal Manufacturing CO., INC. (Hoa Kỳ); thời kỳ điều tra chống bán phá giá: từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc.

Thông báo xem tại đây

Nguồn: https://congthuong.vn/