Hoa Kỳ rà soát hành chính đối với đinh thép, ống thép, lốp xe tải của Việt Nam

Thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa đăng thông báo khởi xướng rà soát hành chính đối với một số sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang bị áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp.

Các sản phẩm bị rà soát gồm: đinh thép (Steel Nails), mã vụ việc: A-552-818 (đang chịu thuế chống bán phá giá), thời kỳ rà soát: 1/7/2022 – 30/6/2023. Mã vụ việc: C-552-819 (đang chịu thuế chống trợ cấp), thời kỳ rà soát: 1/1/2022 – 31/12/2022.

Sản phẩm ống thép chịu lực không gỉ (Welded Stainless Pressure Pipe): mã vụ việc: A-552-816 (đang chịu thuế chống bán phá giá); thời kỳ rà soát: 1/7/2022 – 30/6/2023.

Sản phẩm lốp xe tải hạng nhẹ (Passenger Vehicles & Light Trucks Tires ): mã vụ việc: C-552-829 (đang chịu thuế chống trợ cấp); thời kỳ rà soát: 1/1/2022 – 31/12/2022.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, theo quy định pháp luật của Hoa Kỳ, trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu có tên trong danh sách rà soát tại thông báo khởi xướng nhưng không có hoạt động xuất khẩu trong thời kỳ rà soát, doanh nghiệp phải thông báo cho DOC trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát (dự kiến đến ngày 11/10/2023).

Theo quy định, trong vòng 35 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát (dự kiến ngày 16/10/2023), DOC sẽ tiến hành lựa chọn các doanh nghiệp làm bị đơn bắt buộc trong các vụ việc dựa trên lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp từ cao tới thấp theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP). Ngoài ra, trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng, các bên có thể rút đơn yêu cầu rà soát của mình (dự kiến ngày 10/12/2023).

Bên cạnh đó, đối với những quốc gia mà Hoa Kỳ coi là nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam, để có thể hưởng thuế suất riêng rẽ, doanh nghiệp phải nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng rà soát (dự kiến ngày 11/10/2023). Trường hợp doanh nghiệp không nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ và không được chọn làm bị đơn bắt buộc, doanh nghiệp có thể bị áp một mức thuế suất toàn quốc.

DOC dự kiến ban hành kết luận rà soát muộn nhất vào ngày 31/7/2024. Trong thời gian tới, DOC sẽ yêu cầu các bên cung cấp thông tin để chọn nước tính giá trị thay thế cho Việt Nam, ban hành bản câu hỏi Lượng và Giá trị và bản câu hỏi dành cho các bị đơn bắt buộc.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc; thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình của vụ việc.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/