Nga tăng nhập khẩu rau quả chế biến từ thị trường Việt Nam

Theo thống kê của cơ quan chức năng 7 tháng đầu năm 2021, Việt Nam là thị trường cung ứng hàng rau quả chế biến lớn thứ 6 cho Nga, với giá đạt 1.011,2 USD/tấn, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê từ cơ quan Hải quan Nga cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2021, trị giá nhập hàng rau quả chế biến (mã HS 20) của Nga đạt 599 nghìn tấn, trị giá 746,4 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu hàng rau quả chế biến bình quân đạt 1.246,0 USD/tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Nga nhập khẩu hàng rau quả chế biến với lượng chiếm tỷ trọng cao nhất từ thị trường Trung Quốc, tuy nhiên lượng và trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc giảm trong 7 tháng đầu năm 2021, đạt 119 nghìn tấn, trị giá 110,9 triệu USD, giảm 15% về lượng và giảm 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu hàng rau quả chế biến bình quân từ Trung Quốc ở mức thấp, đạt 935,2 USD/tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là các thị trường như Belarus, Ba Lan, Iran…

Việt Nam là thị trường cung hàng rau quả chế biến lớn thứ 6 cho Nga, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ chiếm 5% tổng lượng nhập khẩu, cho dù lượng và trị giá nhập khẩu từ Việt Nam tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2021. Đáng chú ý, giá hàng rau quả chế biến nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt 1.011,2 USD/tấn, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là đối tác ký Hiệp định Thương mại tự do đầu tiên với khối Liên minh Kinh tế Á Âu với tỷ lệ gần 90% dòng thuế được cắt, giảm, trong đó 59,3% được xóa bỏ. Đây là cơ hội tốt đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong đó có hàng rau quả chế biến là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu vào Nga.

Nga nhập khẩu chủng hàng rau quả chế biến (mã HS 2009) với lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2021, đạt 119 nghìn tấn, trị giá 186,7 triệu USD, tăng 11,8% về lượng và tăng 14,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nga nhập khẩu chủng loại này chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Brazil, Hà Lan, Uzbekistan…

Việt Nam cung cấp nhiều nhất chủng loại hàng rau quả chế biến (mã HS 2008) cho Nga, chủng loại này Nga nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 84 nghìn tấn, trị giá 149,8 triệu USD, tăng 6,3% về lượng và tăng 10,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam (mã HS 2008) chiếm 19,5% tổng lượng trong 7 tháng đầu năm 2021. Tiếp theo là thị trường Thái Lan và Trung Quốc.

Nguồn: congthuong.vn