Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh

Xuất khẩu cao su sang thị trường Hàn Quốc ghi nhận kết quả tích cực trong hai tháng đầu năm.

Cục Xuất nhập khẩu dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng 61,7% về lượng và tăng 60,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023; giá xuất khẩu bình quân sao su sang thị trường này đạt 1.577 USD/tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại SVR 10 được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 39,01% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Hàn Quốc. Đứng thứ hai là chủng loại SVR CV60 chiếm 26,54% và SVR 20 chiếm 16,55%. Lượng và trị giá xuất khẩu các chủng loại này sang Hàn Quốc đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Giá xuất khẩu bình quân các chủng loại cao su sang Hàn Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024 phần lớn đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là Latex tăng 7,4%; SVR CV60 tăng 6,7%; SVR CV50 tăng 6,1%; SVR 10 tăng 5,9%; SVR 20 tăng 4,6%…

Ngành sản xuất lốp xe của Hàn Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu cao su tự nhiên, trong khi cao su tổng hợp được sản xuất trong nước nhưng nguyên liệu thô cơ bản đều phải nhập khẩu.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, 2 tháng đầu năm 2024, Hàn Quốc nhập khẩu 64,81 nghìn tấn cao su (HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 127,12 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 22,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc. Trong đó, Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su từ Việt Nam và Hoa Kỳ, còn nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia giảm so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 6,09 nghìn tấn, trị giá 9,79 triệu USD, tăng 29,7% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Thị phần cao su Việt Nam chiếm 9,4% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, cao hơn so với mức 5,51% của 2 tháng đầu năm 2023.

Qua số liệu thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc chịu cạnh tranh từ nhiều thị trường, đặc biệt là từ Thái Lan (chiếm 25,05% tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc) và Indonesia (chiếm 17,84% tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc). Tuy nhiên thị phần cao su của Thái Lan và In-đô-nê-xi-a đang bị thu hẹp lại so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/