Giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm nhẹ

 Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố giá các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h hôm nay, 12/6.

Theo đó, giá xăng giữ nguyên mức như kỳ trước. Cụ thể, xăng E5RON92 giá 20.870 đồng/lít; xăng RON95-III giá 22.010 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đa phần tăng nhẹ, trừ dầu mazut 180CST 3.5S. Cụ thể, với dầu diesel 0.05S có giá 18.028 đồng/lít, tăng 85 đồng/lít; dầu hỏa có mức giá 17.823 đồng/lít, tăng 52 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S có mức giá 14.719 đồng/kg, giảm 164 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện thay đổi mức trích lập với các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 228 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 180 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít).

Với mặt hàng dầu, mức trích lập cho dầu diesel ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 300 đồng/lít); dầu mazut ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 300 đồng/kg).

Quỹ bình ổn xăng dầu không thực hiện chi với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/