Kinh doanh online doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ phải nộp thuế

Theo dữ liệu thống kê, hiện cơ quan Thuế đã có 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký kinh doanh online trên sàn, đây là cơ sở để truy thu thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, đến hết tháng 2/2023, đã có hơn 280 sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin có một số sàn chiếm thị phần lớn như: Shopee, Lazada, Sendo, Voso,… với tần suất cung cấp thông tin của các sàn là theo quý và các thông tin phải cung cấp theo quy định bao gồm: thông tin chung (tên, MST/ĐKKD/CCCD), thông tin liên hệ (Email, số điện thoại), địa chỉ kinh doanh, địa chỉ thường trú, nhóm ngành hàng dịch vụ kinh doanh, tài khoản ngân hàng.

Theo dữ liệu thống kê từ Cổng thông tin thương mại điện tử thì cơ quan Thuế đã có 53.585 cá nhân và 16.003 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 15.919.953 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là khoảng 5.500 tỷ đồng.

Đại diện Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ, vừa và hộ kinh doanh, cá nhân, Tổng cục Thuế cho biết, cá nhân bán hàng online thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, cá nhân kinh doanh không phân biệt kinh doanh theo hình thức truyền thống hay kinh doanh thương mại điện tử đều thuộc diện chịu thuế GTGT và thuế TNCN nếu có phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Mức thuế suất áp dụng đối với cá nhân kinh doanh theo lĩnh vực ngành nghề quy định tại biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính, mức thuế suất theo 4 nhóm ngành nghề lớn là: phân phối, cung cấp hàng hóa: thuế suất thuế GTGT 1%, thuế suất thuế TNCN 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất thuế GTGT 5%, thuế suất thuế TNCN 2%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: thuế suất thuế GTGT 3%, thuế suất thuế TNCN 1,5%; hoạt động kinh doanh khác: thuế suất thuế GTGT 2%, thuế suất thuế TNCN 1%.

Ngoài việc tuyên truyền, cơ quan thuế sẽ khai thác thông tin về hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên các sàn và thực hiện rà soát đưa vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp thực tế hoặc điều chỉnh doanh thu nếu chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, với dữ liệu thông tin thu được, ngành Thuế sẽ tổ chức phân tích dữ liệu dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, áp dụng trí tuệ nhận tạo (AI) để đưa ra các cảnh báo đối với trường hợp vượt ngưỡng rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý thuế phù hợp đối với hoạt động của từng người nộp thuế.

Trường hợp cá nhân không thực hiện việc kê khai, nộp thuế hoặc kê khai không đầy đủ số thuế phải nộp theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ xử lý vi phạm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nguồn: https://kinhte.congthuong.vn/