TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (13/01/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 12/01/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 13/01/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 12/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 78 xe (64 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 313 xe.

– Từ 08h ngày 12/01/2022 đến 08h ngày 13/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 3 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 68 xe (xe chở linh kiện điện tử, ván bóc, hàng may mặc, hoa quả,…);

– Thời điểm 08h ngày 13/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 992 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (570 xe), ván bóc, kinh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 12/01/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 29 xe;

+ Nhập khẩu: 35 xe.

– Từ 08h ngày 12/01/2022 đến 08h ngày 13/01/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 17 xe (cút mây, tinh bột sắn, quặng chì);

– Thời điểm 08h ngày 13/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 188 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát, ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác,…

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan.

– Từ 08h ngày 12/01/2022 đến 08h ngày 13/01/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 31 xe (dưa hấu, mít, tinh bột sắn);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 29 xe (4 xe xoài, 8 xe mít, 17 xe dưa hấu);

– Thời điểm 08h ngày 13/01/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 341 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (130 xe), nông sản (hạt sen khô, hạt vừng, cây thạch đen, ớt, sắn lát,…), ván bóc, mặt hàng khác,…

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 13/01/20221.521 xe. So với 1.548 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 12/01/2022, lượng tồn đã giảm 27 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.