QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA MỚI TẠI CỬA KHẨU TÂN THANH, LẠNG SƠN (ÁP DỤNG TỪ 26/02/2022)

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) ban hành Phương án số 03/PA-BQLKKTCK về “Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam – Pò Chài, Trung Quốc”, theo đó:

1. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 26/02/2022 và được thực hiện trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đến khi có thông báo mới của Ban Quản lý

2. Quy trình giao nhận chi tiết:

Bước 1: Lái xe đường dài chở hàng hóa xuất khẩu, hoặc xe không hàng (để nhận hàng nhập khẩu) đến khu vực bến xe Công ty Cổ phần thương mại vận tải Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên), tiến hành làm thủ tục kê khai hàng hóa xuất khẩu với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh.

Sau khi làm xong thủ tục xuất khẩu, lái xe qua cổng xuất của Công ty Bảo Nguyên, thực hiện cắt Container (Cont), tiến hành bàn giao phương tiện cho Đội lái xe chuyên trách. Sau đó lái đầu kéo quay về khu vực chỉ định của bãi Bảo Nguyên, xuống xe đi về khu lưu trú tập trung tại cửa khẩu Tân Thanh.

Bước 2: Lái xe chuyên trách Việt Nam điều khiển phương tiện đầu kéo từ bến xe Công ty Bảo Nguyên ra ngoài cổng xuất để lắp Cont hàng. Sau đó điều khiển xe chở hàng qua Km0 tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra y tế, kiểm dịch và thủ tục của cơ quan Biên phòng Trung Quốc, tiếp tục điều khiển phương tiện đến Trung tâm quản lý giám sát hàng hóa Bằng Tường, tại khu vực trước cổng B (cách đường biên giới khoảng 01km) để thực hiện cắt cont (do nhân viên Trung Quốc thực hiện), Sau đó lái xe chuyên trách lái xe đầu kéo trở về Việt Nam.

Bước 3: Lái xe chuyên trách Trung Quốc lái xe đầu kéo đến nhận cont hàng và thực hiện các bước tiếp theo (Lái xe chuyên trách Trung Quốc điều khiển Cont hàng của Việt Nam đến khu vực kiểm hóa để chờ kiểm tra, kiểm nghiệm và tiến hành khử khuẩn hàng hóa, bốc dỡ sang tải).

Bước 4. Đối với hàng hóa nhập khẩu: Sau khi giao nhận hàng hóa xong, lái xe chuyên trách Trung Quốc lái xe có cont không hàng hoặc có hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến bến bãi chỉ định của Trung Quốc. Lái xe chuyên trách Việt Nam lái xe đầu kéo đến nhận cont không hàng hoặc có hàng để chở về bến bãi Công ty Bảo Nguyên để làm thủ tục hải quan.

Trích: Phương án số 03/PA-BQLKKTCK về “Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam – Pò Chài, Trung Quốc” Phuong-an-giao-nhan-hang-hoa-tai-Tan Thanh (1) (1)