TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (17/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 16/02/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 17/02/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 16/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 57 xe (52 xe chở hoa quả);

+ Nhập khẩu: 325 xe.

– Từ 08h00 ngày 16/02/2022 đến 08h00 ngày 17/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 7 xe (hoa quả, sắt, hàng may mặc);

– Thời điểm 08h00 ngày 17/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.173 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (897 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 16/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 4 xe;

+ Nhập khẩu: 41 xe.

– Từ 08h00 ngày 16/02/2022 đến 08h00 ngày 17/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 8 xe (ván bóc, hạt sen, tinh bột sắn);

– Thời điểm 08h00 ngày 17/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 11 xe.

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Đến hết ngày 16/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh là:

+ Xuất khẩu: 40 xe;

+ Nhập khẩu: 30 xe.

– Từ 08h00 ngày 16/02/2022 đến 08h00 ngày 17/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 19 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe (hoa quả);

– Thời điểm 08h00 ngày 17/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 954 xe (Trong đó có 832 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 16/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 497 xe (Xuất khẩu 101 xe (khoảng 92 xe hoa quả ); Nhập khẩu: 396 xe)

– Tại thời điểm 08h00 ngày 17/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 2.138 xe (giảm 134 xe so với ngày hôm trước liền kề); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.729 xe, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 27 xe (khoảng 17 xe chở hoa quả), giảm 442 xe so với ngày hôm trước liền kề.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.