TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (18/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 18/12/2021 và lượng tồn đến sáng ngày 19/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 69 xe;

– Nhập khẩu: 202 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.539 xe, trong đó:

+ Xe hàng chờ xuất khẩu: 124 xe;

+ Tồn tại bãi xe trung chuyển: 1.415 xe;

Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, kinh kiện điện tử,…

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 04 toa hàng;

– Nhập khẩu: 73 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 0 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 640 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,…

Từ ngày 08/12/2021, phía Trung Quốc đã thực hiện tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái điểm do nghi phát hiện 03 ca nhiễm Covid-19 tại Trấn Ái Điểm. Ngày 10/12/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã gửi thư công tác số 28 để đề nghị Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh khôi phục lại cặp cửa khẩu này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bạn.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe

– Nhập khẩu: 0 xe

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.724 xe, trong đó:

+ Tồn tại bãi Bảo Nguyên: 963 xe;

+ Tồn tại khu phi thuế quan: 1.370 xe;

+ Tồn tại ngã ba đến khu vực B2 đường XNK chuyên dụng: 150 xe;

+ Tồn tại bãi Cốc Nam: 241 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài (tỉnh Bình Định).

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 19/12/20214.903 xe. So với 4.804 xe tồn tại thời điểm sáng ngày 18/12/2021, lượng tồn tăng lên 99 xe sau 01 ngày.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.