TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (20/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 19/02/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 20/02/2022 cụ thể như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 19/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 88 xe (70 xe chở hoa quả);

+ Nhập khẩu: 279 xe.

– Từ 08h00 ngày 19/02/2022 đến 08h00 ngày 20/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe linh kiện điện tử;

– Thời điểm 08h00 ngày 20/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.112 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (849 xe), mặt hàng khác,…

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Ngày 19/02/2022, không có hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ ngày Thứ Bảy, Chủ nhật.

– Từ 08h00 ngày 19/02/2022 đến 08h00 ngày 20/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 0 xe;

– Thời điểm 08h00 ngày 20/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Đến hết ngày 19/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh là:

+ Xuất khẩu: 29 xe;

+ Nhập khẩu: 32 xe.

– Từ 08h00 ngày 19/02/2022 đến 08h00 ngày 20/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 10 xe (hoa quả);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe tinh bột sắn.

– Thời điểm 08h00 ngày 20/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 834 xe (Trong đó có 696 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 19/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 428 xe (Xuất khẩu 117 xe (khoảng 99 xe hoa quả); Nhập khẩu: 311 xe)

– Tại thời điểm 08h00 ngày 20/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.953 xe (giảm 112 xe so với ngày hôm trước liền kề); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.545 xe, chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 5 xe (bao gồm 01 xe linh kiện điện tử, 04 xe tinh bột sắn).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.