TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (22/02/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 21/02/2022 và lượng xe chờ xuất khẩu đến sáng ngày 22/02/2022 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Đến hết ngày 21/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị là:

+ Xuất khẩu: 54 xe (53 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 110 xe.

– Từ 08h00 ngày 21/02/2022 đến 08h00 ngày 22/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe ván bóc;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 30 xe (linh kiện điện tử, giày dép, cá khô, ván bóc);

– Thời điểm 08h00 ngày 22/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 1.136 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (796 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Đến hết ngày 21/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 39 xe.

– Từ 08h00 ngày 21/02/2022 đến 08h00 ngày 22/02/2022: Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 05 xe (hạt sen, ván bóc, linh kiện điện tử);

– Thời điểm 08h00 ngày 22/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 07 xe.

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Đến hết ngày 21/02/2022, năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh là:

+ Xuất khẩu: 28 xe;

+ Nhập khẩu: 28 xe.

– Từ 08h00 ngày 21/02/2022 đến 08h00 ngày 22/02/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 26 xe (tinh bột sắn, mặt hàng khác);

– Thời điểm 08h00 ngày 22/02/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 795 xe (Trong đó có 646 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 21/02/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 264 xe (Xuất khẩu 87 xe (khoảng 67 xe hoa quả); Nhập khẩu: 177 xe)

– Tại thời điểm 08h00 ngày 22/02/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.938 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.442 xe (giảm 67 xe so với ngày hôm trước liền kề);  chiếm gần 75% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 33 xe (linh kiện điện tử, tinh bột sắn, ván bóc, hạt sen).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.