TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (22/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 22/12/2021 và lượng tồn đến trưa ngày 23/12/2021 cụ thể như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 56 xe;

– Nhập khẩu: 348 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.447 xe, trong đó:

+ Xe hàng chờ xuất khẩu: 297 xe;

+ Tồn tại bãi xe trung chuyển: 1.150 xe;

Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, kinh kiện điện tử,…

2. Cửa khẩu Ga đường sắt Quốc tế Đồng Đăng:

– Xuất khẩu: 73 toa hàng;

– Nhập khẩu: 32 toa hàng.

3. Cửa khẩu chính Chi Ma:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 07 xe (xe không của Trung Quốc vào sang tải);

– Nhập khẩu: 27 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 609 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,…

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày)

– Xuất khẩu: 0 xe;

– Nhập khẩu: 230 xe;

– Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.404 xe, trong đó:

+ Tồn tại bãi Bảo Nguyên: 1.000 xe;

+ Tồn tại khu phi thuế quan: 1.092 xe;

+ Tồn tại ngã ba đến khu vực B2 đường XNK chuyên dụng: 150 xe;

+ Tồn tại bãi Cốc Nam: 162 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài (tỉnh Bình Định).

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 23/12/20214.460 xe. So với 4.410 xe tồn tại thời điểm trưa ngày 22/12/2021, lượng tồn tăng lên 50 xe.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.