TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 02/5/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 02/5/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 02/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 251 xe (230 xe hoa quả, 21 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 239 xe (239 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 01/5/2023 đến 20h00 ngày 02/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 202 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 56 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (36 xe), mặt hàng khác (20 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 02/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 17 toa;

+ Nhập khẩu: 39 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 02/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 23 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/5/2023 đến 20h00 ngày 02/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 02/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 02/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 261 xe (256 xe hoa quả, 05 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 67 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/5/2023 đến 20h00 ngày 02/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 210 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 02/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 441 xe (Trong đó có 439 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

* Tại cửa khẩu Cốc Nam không có phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc không mở cửa khẩu Lũng Nghịu nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 02/5/2023 từ ngày 02/5/2023 đến ngày 03/5/2023.

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 02/5/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 01/5/2023 đến 20h00 ngày 02/5/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 02/5/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 02/5/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 849 xe (Xuất khẩu 520 xe (trong đó có 486 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 329 xe (trong đó có 329 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 02/5/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 507 xe (giảm 102 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 475 xe (giảm 96 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 93% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 395 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.