TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 03/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 03/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 03/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 129 xe (78 xe hoa quả, 51 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 363 xe (335 xe chở hàng, 28 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 02/12/2022 đến 20h00 ngày 03/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 125 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 84 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (74 xe), mặt hàng khác (10 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 03/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 52 toa;

+ Nhập khẩu: 38 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 03/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 29 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/12/2022 đến 20h00 ngày 03/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 09 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 03/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 247 xe (187 xe hoa quả, 60 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 156 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/12/2022 đến 20h00 ngày 03/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 228 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 112 xe (Trong đó có 78 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 03/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe. (Do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần)

– Từ 20h00 ngày 02/12/2022 đến 20h00 ngày 03/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 03/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 929  xe (Xuất khẩu 381 xe (trong đó có 265 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 548 xe (trong đó có 520 xe hàng, 28 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 03/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 208 xe (giảm 19 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 152 xe (giảm 17 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 74% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 362 xe (Khoảng 37% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.