TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 03/3/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 03/3/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 03/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe (hoa quả);

+ Nhập khẩu: 320 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/3/2022 đến 20h00 ngày 03/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 02 xe (Mít, mặt hàng khác);

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 26 xe (linh kiện điện tử, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 933 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (489 xe), mặt hàng khác,…

2. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 03/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe;

+ Nhập khẩu: 35 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/3/2022 đến 20h00 ngày 03/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 12 xe (linh kiện điện tử, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 26 xe (ván bóc, linh kiện điện tử, mặt hàng khác).

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 03/3/2022 là:

+ Xuất khẩu: 34 xe (31 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 34 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/3/2022 đến 20h00 ngày 03/3/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe (tinh bột sắn, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/3/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 475 xe (Trong đó có 318 xe chở mặt hàng hoa quả).

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 03/3/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 435 xe (Xuất khẩu 46 xe (36 xe hoa quả); Nhập khẩu: 389 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 03/3/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 1.434 xe, trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 807 xe (giảm 37 xe so với ngày hôm trước liền kề); chiếm khoảng 56% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 42 xe (linh kiện điện tử, tinh bột sắn, ván bóc, mặt hàng khác,…)

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.