TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 03/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 03/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 245 xe (227 xe hoa quả, 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 197 xe (196 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 02/9/2023 đến 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 235 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 80 xe (gồm: 61 xe hàng hoa quả, 19 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 07 toa;

+ Nhập khẩu: 0 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 87 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/9/2023 đến 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 04 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 04 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 113 xe (88 xe hoa quả; 25 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 198 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/9/2023 đến 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 92 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 47 xe (Trong đó có 34 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/9/2023 đến 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 03/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 02/9/2023 đến 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 03/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 845 xe (Xuất khẩu 363 xe (315 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 482 xe (trong đó có 481 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 03/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 135 xe (giảm 32 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 95 xe (giảm 28 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 331 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.