TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 04/4/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 04/4/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năsng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 04/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 172 xe (134 xe hoa quả, 38 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 565 xe (517 xe chở hàng, 48 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 03/4/2023 đến 20h00 ngày 04/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 190 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 102 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (88 xe), mặt hàng khác (14 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 04/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 09 toa;

+ Nhập khẩu: 51 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 04/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 19 xe;

+ Nhập khẩu: 48 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/4/2023 đến 20h00 ngày 04/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 22 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 16 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 04/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 181 xe (151 xe hoa quả, 30 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 65 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/4/2023 đến 20h00 ngày 04/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 141 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 391 xe (Trong đó có 315 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 04/4/2023 là:

+ Xuất khẩu: 26 xe (26 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/4/2023 đến 20h00 ngày 04/4/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/4/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 32 xe (32 xe hoa quả).

* Theo thông tin trao đổi từ phía Trung Quốc, ngày 05/4/2023, cửa khẩu
Cốc Nam tam thời dừng hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa do phía Trung Quốc nghỉ tết thanh minh. Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu thông tin, tuyên truyền đến các lực lượng chức năng, tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Cốc Nam được biết, thực hiện.

 

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 04/4/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.076 xe (Xuất khẩu 398 xe (trong đó có 311 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 678 xe (trong đó có 630 xe hàng, 48 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 04/4/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 541 xe (giảm 30 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 435 xe (giảm 25 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 80% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 368 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.