TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 04/6/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 04/6/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 04/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 257 xe (224 xe hoa quả, 33 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 280 xe (275 xe chở hàng, 05 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 03/6/2023 đến 20h00 ngày 04/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 218 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 520 xe, 381 xe chờ tại cửa khẩu Hữu Nghị (gồm: 363 xe hàng hoa quả, 18 xe hàng khác), 139 xe tại Khu phi thuế quan.

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 04/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 35 toa;

+ Nhập khẩu: 47 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 04/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 50 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/6/2023 đến 20h00 ngày 04/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 09 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 10 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 04/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 242 xe (228 xe hoa quả gồm 12 xe vải tươi, 77 xe sầu riêng; 14 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 58 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/6/2023 đến 20h00 ngày 04/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 244 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 147 xe (Trong đó có 132 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 04/6/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/6/2023 đến 20h00 ngày 04/6/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/6/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 04/6/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 895 xe (Xuất khẩu 507 xe (trong đó có 452 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 388 xe (trong đó có 383 xe hàng, 05 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 04/6/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 677 xe (giảm 36 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu 495 xe (tăng 07 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 471 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.