TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 04/9/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 04/9/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 04/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 49 xe (40 xe hoa quả, 09 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 175 xe (174 xe chở hàng, 01 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 03/9/2022 đến 20h00 ngày 04/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 48 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 14 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (05 xe), mặt hàng khác (09 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 04/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 10 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 04/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/9/2022 đến 20h00 ngày 04/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 04/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 03 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 04/9/2022 là:

+ Xuất khẩu: 226 xe (156 xe hoa quả, 70 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 188 xe.

– Từ 20h00 ngày 03/9/2022 đến 20h00 ngày 04/9/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 131 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 04/9/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 156 xe (Trong đó có 101 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh:

– Ngày 04/9/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 638 xe (Xuất khẩu 275 xe (trong đó có 196 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 363 xe (trong đó có 362 xe hàng, 01 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 04/9/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 173 xe (giảm 96 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 106 xe (giảm 76 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 61% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 179 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.