TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 05/11/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 05/11/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 70 xe (41 xe hoa quả, 29 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 382 xe (382 xe chở hàng, 0 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 04/11/2023 đến 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 77 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 27 xe (gồm: 24 xe hoa quả, 03 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 10 toa;

+ Nhập khẩu: 04 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 05 xe;

+ Nhập khẩu: 56 xe.

– Từ 20h00 ngày 04/11/2023 đến 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 206 xe (189 xe hoa quả; 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 145 xe.

– Từ 20h00 ngày 04/11/2023 đến 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 198 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 56 xe (Trong đó có 45 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 04/11/2023 đến 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 05/11/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 04/11/2023 đến 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 13 xe.

 

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 05/11/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 864 xe (Xuất khẩu 281 xe (230 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 583 xe (trong đó có 583 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 05/11/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 104 xe (tăng 01 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 71 xe hoa quả (giảm 05 xe so với ngày hôm trước), 33 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 282 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.