TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/12/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/12/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 148 xe (81 xe hoa quả, 67 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 381 xe (361 xe chở hàng, 20 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/12/2022 đến 20h00 ngày 06/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 159 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 91 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (74 xe), mặt hàng khác (17 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 06/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 11 toa;

+ Nhập khẩu: 42 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 06/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 16 xe;

+ Nhập khẩu: 47 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/12/2022 đến 20h00 ngày 06/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 14 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 17 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 207 xe (165 xe hoa quả, 42 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 161 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/12/2022 đến 20h00 ngày 06/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 238 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 170 xe (Trong đó có 113 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 06/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe hoa quả;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/12/2022 đến 20h00 ngày 06/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 06/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 962  xe (Xuất khẩu 373 xe (trong đó có 248 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 589 xe (trong đó có 569 xe hàng, 20 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 278 xe (tăng 39 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 187 xe (tăng 20 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 69% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 411 xe (Khoảng 64% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.