TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/7/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/7/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 127 xe (110 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 224 xe (213 xe chở hàng, 11 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/7/2022 đến 20h00 ngày 06/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 01 xe hoa quả;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 103 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 238 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (195 xe), mặt hàng khác (43 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 06/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 37 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 06/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 45 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/7/2022 đến 20h00 ngày 06/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 02 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/7/2022 là:

+ Xuất khẩu: 261 xe (216 xe hoa quả, trong đó có 112 xe chở vải tươi; 45 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 162 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/7/2022 đến 20h00 ngày 06/7/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 186 xe (Chuối, Thanh Long, Vải thiều, bột sắn, cau khô…);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/7/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 284 xe (Trong đó có 173 xe chở mặt hàng hoa quả).

 

Như vậy, tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma:

– Ngày 06/7/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 821 xe (Xuất khẩu 390 xe (326 xe hoa quả, trong đó có 112 xe vải thiều xuất khẩu); Nhập khẩu: 431 xe)

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/7/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 522 xe (giảm 100 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 368 xe (giảm 109 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 70% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 291 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.