TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 06/9/2023)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 06/9/2023 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 268 xe (213 xe hoa quả, 55 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 584 xe (544 xe chở hàng, 40 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 05/9/2023 đến 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 277 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 157 xe (gồm: 100 xe hàng hoa quả, 57 xe hàng khác).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 02 toa;

+ Nhập khẩu: 08 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 11 xe;

+ Nhập khẩu: 72 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/9/2023 đến 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 08 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 09 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 107 xe (61 xe hoa quả; 46 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 193 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/9/2023 đến 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 103 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 33 xe (Trong đó có 17 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 01 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/9/2023 đến 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe (0 xe hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 06/9/2023 là:

+ Xuất khẩu: 06 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 05/9/2023 đến 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 06 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 05 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình:

– Ngày 06/9/2023, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.242 xe (Xuất khẩu 393 xe (274 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 849 xe (trong đó có 809 xe hàng, 40 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 06/9/2023:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 199 xe (tăng 02 xe so với ngày hôm trước); lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 117 xe (giảm 10 xe so với ngày hôm trước).

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 395 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.