TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 07/11/2022)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 07/11/2022 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 07/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 169 xe (129 xe hoa quả, 38 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 315 xe (313 xe chở hàng, 02 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 06/11/2022 đến 20h00 ngày 07/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 09 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 205 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 211 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (159 xe), mặt hàng khác (52 xe),…

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 07/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 18 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 07/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe;

+ Nhập khẩu: 28 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/11/2022 đến 20h00 ngày 07/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 15 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 42 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 07/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 306 xe (250 xe hoa quả, 56 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 142 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/11/2022 đến 20h00 ngày 07/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 269 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 629 xe (Trong đó có 514 xe chở mặt hàng hoa quả).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 07/11/2022 là:

+ Xuất khẩu: 10 xe (08 xe hoa quả);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/11/2022 đến 20h00 ngày 07/11/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/11/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 01 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

– Ngày 07/11/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 952 xe (Xuất khẩu 461 xe (trong đó có 356 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu: 491 xe (trong đó có 491 xe hàng, 0 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 07/11/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 883 xe (giảm 02 xe so với ngày hôm trước); trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 674 xe (giữ nguyên so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 489 xe (Khoảng 77% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan cân nhắc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.