TÌNH HÌNH XNK HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN (CẬP NHẬT ĐẾN 20H00 NGÀY 07/4/2024)

Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 07/4/2024 như sau:

  1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 150 xe (107 xe hoa quả, 43 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 582 xe (539 xe chở hàng, 43 xe mới).

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 225 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị là 128 xe (gồm: 87 xe hoa quả, 41 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 02 xe;

+ Nhập khẩu: 88 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 01 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Chi Ma là 12 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 253 xe (235 xe hoa quả; 18 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 150 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 227 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là 204 xe (187 xe hoa quả, 17 xe mặt hàng khác).

  1. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe (0 xe hoa quả; 0 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (hoa quả);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Cốc Nam là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu phụ Na Hình

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Na Hình ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 07 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình là 07 xe.

  1. Cửa khẩu phụ Nà Nưa

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Nà Nưa ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe mặt hàng khác;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

– Từ 20h00 ngày 06/4/2024 đến 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe (mặt hàng khác);

– Thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024: Tổng số xe chờ xuất khẩu qua cửa khẩu Nà Nưa là 0 xe.

Trong ngày không có phương tiện chở hàng hoá xuất nhập khẩu thông quan do phía Trung Quốc nghỉ cuối tuần (thứ Bảy, Chủ nhật).

  1. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

– Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 07/4/2024 là:

+ Xuất khẩu: 15 toa;

+ Nhập khẩu: 13 toa.

 

Như vậy, tại 06 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, Nà Nưa:

– Ngày 07/4/2024, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 1.232 xe (Xuất khẩu 412 xe (342 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 820 xe (trong đó có 777 xe hàng, 43 xe mới).

– Tại thời điểm 20h00 ngày 07/4/2024:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 344 xe (tăng 48 xe so với ngày hôm trước); trong đó: 274 xe hoa quả (tăng 39 xe so với ngày hôm trước), 70 xe mặt hàng khác.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24h qua là: 460 xe (Phần lớn chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn xin thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan được biết và chủ động đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.